Eindterm 1.18
1.18 De leerlingen zoeken hulp in het geval van intra- en interpersoonlijke problemen.° (transversaal – attitudinaal)
Brede basiszorg