Sociaal -relationele competenties

Interpersoonlijke relaties opbouwen, onderhouden en versterken