Eindterm 5.3
5.3 De leerlingen demonstreren hoe ze respectvol reageren tegen pest- en uitsluitingsgedrag. (transversaal)
Brede basiszorg

Met inbegrip van kennis
* Conceptuele kennis
– Pest- en uitsluitingsgedrag
– Fysieke en mentale grenzen
* Procedurele kennis
– Strategieën om respectvol te reageren tegen pest- en uitsluitingsgedrag

Met inbegrip van dimensies eindterm
Affectieve dimensie: handelen vanuit een persoonlijk kader waarin voorkeuren voor waarden, opvattingen, gedragingen , gebeurtenissen, informatie, taken, strategieën,… geïnternaliseerd zijn, maar waarbij nog aandacht nodig is voor de balans tussen conflicterende aspecten
Cognitieve dimensie: beheersingsniveau toepassen