Eindterm 5.4
5.4 De leerlingen demonstreren in informele en formele relaties geschikte sociale vaardigheden. (transversaal)
Brede basiszorg

Met inbegrip van kennis
* Conceptuele kennis
– Formele en informele relaties
– Leefregels en afspraken
– Empathie
* Procedurele kennis
– Strategieën om sociale vaardigheden in formele en informele relaties te hanteren
– Strategieën om grenzen te stellen en te bewaken via aanvaardbaar verbaal en non-verbaal gedrag

Met inbegrip van dimensies eindterm
Affectieve dimensie: handelen vanuit een persoonlijk kader waarin voorkeuren voor waarden, opvattingen, gedragingen , gebeurtenissen, informatie, taken, strategieën,… geïnternaliseerd zijn, maar waarbij nog aandacht nodig is voor de balans tussen conflicterende aspecten
Cognitieve dimensie: beheersingsniveau toepassen