Eindterm 5.5
5.5 De leerlingen dragen in groepsactiviteiten met een welomschreven opdracht actief bij aan de uitwerking van een gezamenlijk resultaat. (transversaal)
Brede basiszorg

Met inbegrip van kennis
* Conceptuele kennis
– Rollen en gedrag van personen in groepsactiviteiten
* Procedurele kennis
– Methoden om in overleg taken te verdelen en te plannen

Met inbegrip van dimensies eindterm
Affectieve dimensie: handelen vanuit een persoonlijk kader waarin voorkeuren voor waarden, opvattingen, gedragingen , gebeurtenissen, informatie, taken, strategieën, … geïnternaliseerd zijn, maar waarbij nog aandacht nodig is voor de balans tussen conflicterende aspecten
Cognitieve dimensie: beheersingsniveau toepassen