Waarom dit platform?

De school is de plaats bij uitstek om kennis, vaardigheden en attitudes over te brengen. Leraren en leerlingen staan direct in contact met elkaar, waardoor het leren van de leerlingen optimaal verloopt. Vandaag is dit niet mogelijk door de coronadreiging.

Maar leren houdt niet op bij de fysieke schoolomgeving. Leren kan ook buiten de muren van een schoolgebouw. Dit is evenwel voor velen onder ons iets nieuws. In deze moeilijke tijden is het dan ook belangrijk dat we elkaar helpen over de provinciegrenzen heen. Daarom een warme oproep om via dit online uitwisselingsplaftorm suggesties, tips en digitale opdrachten te delen. We staan immers allemaal voor dezelfde uitdaging.